Ontwerpen is keuzes maken.

Bij productontwikkeling gaat het er om producten te ontwikkelen die een zeker bestaansrecht hebben.
Dat kan door een meerwaarde in het product op te nemen.
En waaruit die meerwaarde bestaat is een keuze.

Die keuze wordt mede bepaald door de volgende vragen:
- wat is de essentie of het doel van het nieuwe product?
- wat zijn de hoofdtaken van het product?
- wie zijn de gebruikers?
- wat is de context waarin het product gemaakt moet worden?

Alles hangt samen.
Wie een goed product wil ontwikkelen zal vanuit een brede visie moeten inzetten en streven naar een duurzaam product.
Om dat te realiseren biedt Hartsuyker proces waarbij onderzoek, ontwerp en techniek in een doorlopend, en steeds terugkoppelend proces in elkaar verstrengeld zijn.

Hartsuyker streeft naar het ontwikkelen van maakbare producten met een duidelijke meerwaarde.